Priser

Priser

Dødsbo/konkursbo

Timepris kr 575,- for 1 person med bil.

Ekstra person kr 400 ,- per time.

Overtids tillegg etter kl 16:00 på hverdager og på lørdag/søndag.

Fastpris etter befaring – faste oppdrag fra bobestyrer avtales fra bo til bo.

Salgs- og verdisikring etter avtale.

Utvask:

Kan utføres ved tømming/rydding av boliger.

Timepris kr 420,-

Overtids tillegg etter kl 16:00 på hverdager og på lørdag/søndag

Fastpris etter befaring. 

Transport:

Timepris kr 470,- for 1 person med bil.

Overtids tillegg etter kl 16:00 på hverdager og på lørdag/søndag.

Fastpris etter befaring

Fastpris:

Ved større jobber kan man ta kontakt for

en uforpliktende befaring.

Bossavgift og avgifter for spesialavfall kommer i tillegg

Bom/ferger kommer i tillegg når en er i distriktet

Alle priser er eks. mva.

Priserforespørsel