Gjenbruk i Bergen

Gjenbruk i Bergen og Vestlandet

Bildet er fra Skrotkisten i Åsane.

Gjenbruk betyr at ting som er blitt overflødige eller unødvendige brukes på nytt i stedet for å kastes. Dette til forskjell fra gjenvinning som betyr at ting plukkes fra hverandre til råvarer og settes sammen igjen til et nytt produkt.

Gjenbruk i Bergen?